联系我们KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO
W KALISZU SP. Z O.O.

ul. Przybrzeżna 37,
62-800 Kalisz

tel. +48 62 767 20 16
fax. +48 62 757 54 29

e-mail: biuro@kzpt.pl