NEKROLOG

Polski

Panu Kamilowi Góreckiemu

 

Prezesowi Kaliskich Zakładów Przemysłu Terenowego w Kaliszu S.A.

 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

 

MAMY

 

składają
Akcjonariusze
Rada Nadzorcza
Współpracownicy i Pracownicy KZPT S.A