CONTACT DETAILSKALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO
W KALISZU S.A.

ul. Przybrzeżna 37,
62-800 Kalisz

tel. +48 62 767 20 16
fax. +48 62 757 54 29

e-mail: biuro@kzpt.pl